hatutus logo
|Hatutus| |Toiminta| |Jäsenet| |Lisätietoja| |In English|

SUOMEN HAHMONTUNNISTUSTUTKIMUKSEN SEURAN SÄÄNNÖTYhdistyksen nimi on Suomen Hahmontunnistustutkimuksen Seura - Pattern Recognition Society of Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuviollisen informaation käsittelyn ja erityisesti hahmontunnistusmenetelmien tutkimusta sekä niiden sovellutusten käyttöönottoa Suomessa kaikilla tieteen, tekniikan, elinkeinoelämän ja julkisten palvelujen alueilla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, luento-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä retkeilyjä, tiedottaa alalla tapahtuvasta kehityksestä ja harjoittaa voittoa tavoittelematta muutakin vastaavaa julkaisutoimintaa sekä osallistuu edustajiensa välityksellä alan kansainvälisten järjestöjen sekä yhteistyöelimien toimintaan.Yhdistykseen voi kuulua jäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Jäsenet ovat joko kotimaisia tai ulkomaisia varsinaisia, kirjeenvaihtaja-, kannattaja- tai kunniajäseniä. Jäsenet hyväksytään yhdistyksen kokouksessa hallituksen ehdotuksesta 2/3 äänten enemmistöllä. Ulkomaalaisten lukumäärä saa olla enintään 1/3 yhdistyksen koko jäsenmäärästä.Yhdistys voi kuulua jäsenenä alan kansainvälisiin järjestöihin ja osallistua yhteistyöohjelmiin, joissa se toimii Suomea edustavan kansallisen järjestön ominaisuudessa.Varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. Jäsenen, joka kahtena perättäisenä vuotena kehotuksesta huolimatta ei ole suorittanut jäsenmaksuaan, hallitus voi erottaa yhdistyksestä. Erottamistaan koskevan päätöksen voi jäsen saattaa yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Tämä vaatimus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon erottamispäätöksestä tiedoksisaantipäivää mukaanlukematta.
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavat 3-6 muuta jäsentä. Hallitus kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen 3 jäsenen läsnäollessa, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kutsuu koolle tarpeen vaatiessa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja on kutsuttava koolle kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi sihteerin kanssa. Juoksevissa raha-asioissa kirjoittaa rahastonhoitaja yksin yhdistyksen nimen.Hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti:

  1. vaali tapahtuu vuosikokouksessa;
  2. ennen muiden jäsenten valintaa suoritetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali;
  3. hallituksen muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan;
  4. ensimmäisenä vuonna on erovuorossa lähinnä kolmannes muista jäsenistä, jotka määrätään arvalla; toisena vuonna erovuoroon tulevat arvalla määrätyt vähintään puolet ensiksi nimitetyistä jäsenistä.Yhdistys kokoontuu hallituksen kokoonkutsumana tarpeen vaatiessa tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenmäärästä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti anoo.Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen valitsemien tilintarkastajien tulee vuosikokoukselle esittää kirjallisesti edellisen vuoden tilien ja hallinnon tarkastuskertomus hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

10§

Vuosikokous pidetään viimeistään kunkin vuoden huhtikuussa ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

  1. hallituksen vuosikertomus ja siitä mahdollisesti aiheutuvat toimenpiteet;
  2. tilintarkastajien kertomus ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle;
  3. erovuorossa olevien puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vaalit;
  4. kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali;
  5. jäsenmaksujen suuruus;
  6. muita kokouskutsussa mainittuja kysymyksiä. Vaalit suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä jonkun kokouksen osanottajan niin vaatiessa. Valtakirjan käyttö on sallittua, mutta 1 henkilö voi valtakirjoilla edustaa korkeintaan 1/5 läsnäolevien äänistä.

11§

Kutsu vuosikokoukseen on hallituksen vähintään 14 vuorokautta ennen kokouspäivää postitettava kullekin jäsenelle erikseen.

12§

Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

13§

Näiden sääntöjen muutosehdotus tai yhdistyksen purkamisehdotus voidaan käsitellä ainoastaan vuosikokouksessa ja päätös on vahvistettava toisessa vähintään 1 kk kuluttua pidettävässä kokouksessa. Päätös on pätevä jos ehdotusta kannattaa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.

14§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat käytettävä sen päämääriä vastaavaan tarkoitukseen.

15§

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.spacer
Ajankohtaista

12-14.6.2017
20th Scandinavian Conference on Image Analysis, Tromssa. Artikkelien deadline: 9.1.2017. Lisätietoja

13.12.2016
Seuran vuosikokous. Hotelli Lasaretti, Oulu. Lisätietoja

4.-8.12.2016
23rd International Conference on Pattern Recognition. Cancun, Meksiko. Lisätietoja

Kaikki uutiset
IAPR

webmaster