hatutus logo
|Hatutus| |Toiminta| |Jäsenet| |Lisätietoja| |In English|

Toiminta

Scandinavian Conference on Image Analysis (SCIA)

SCIA-konferenssi on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen tieteellinen konferenssi, jonka järjestysvuoro kiertää Pohjoismaissa. Vuonna 2013 järjestyksessään 18. SCIA järjestettiin Espoon Hanasaaressa (SCIA 2013). Vuonna 2015 SCIA järjestettin Tanskassa (SCIA 2015) ja SCIA 2017 järjestetään Tromssassa, Norjassa (SCIA 2017).

Suomessa järjestetyt SCIA-konferenssit:

 • 18th SCIA, 2013, Espoo
 • 14th SCIA, 2005, Joensuu
 • 10th SCIA, 1997, Lappeenranta
 • 6th SCIA, 1989, Oulu
 • 2nd SCIA, 1981, Helsinki

Väitöskirjapalkinto

Seura palkitsee joka toinen vuosi parhaan suomalaisessa yliopistossa tehdyn väitöskirjan hahmontunnistuksen alalta. Ehdotus palkittavaksi työksi pyydetään jokaiselta hahmontunnistustukimusta tekevältä yliopistoyksiköltä (max 1 ehdotus / yksikkö). Valinnan palkittavasta työstä tekee erikseen valittava ja riippumaton asiantuntijaraati.

Väitöskirjapalkinnon ovat saaneet:

 1. 2000 Hauta-Kasari, Markku, Computational Techniques for Spectral Image Analysis, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
 2. 2002 (jaettu) Valpola, Harri, Bayesian Ensemble Learning for Nonlinear Factor Analysis, Teknillinen korkeakoulu
 3. 2002 (jaettu) Vehtari, Aki, Bayesian Model Assesment and Selection Using Expected Utilities, Teknillinen korkeakoulu
 4. 2004 Brandt, Sami, Theorems and algorithms for multiple view geometry with applications to electron tomography, Teknillinen korkeakoulu
 5. 2006 Peltonen, Jaakko, Data Exploration with Learning Metrics, Teknillinen korkeakoulu
 6. 2008 (jaettu) Creutz, Matias, Induction of the morphology of natural language: Unsupervised morpheme segmentation with application to automatic speech recognition, Teknillinen korkeakoulu
 7. 2008 (jaettu) Rahtu, Esa, A multiscale framework for affine invariant pattern recognition and registration, Oulun yliopisto
 8. 2010 Ahonen, Timo, Face and texture image analysis with quantized filter response statistics, Oulun yliopisto
 9. 2012 Airola, Antti, Kernel-Based Ranking: Methods for Learning and Performance Estimation, Turun yliopisto
 10. 2014 Mäkitalo, Markku, Exact Unbiased Inverse of the Anscombe Transformation and its Poisson-Gaussian Generalization, Tampereen teknillinen yliopisto

Diplomityöpalkinto

Parhaan diplomityön/gradun palkinto jaettiin vuonna 2011 viimeisen kerran. Alan tutkimuksen ja teollisuuden voimakkaan kehityksen johdosta seura keskittyy jatkossa jakamaan vain väitöskirjapalkinnon.

Kokoukset ja seminaarit

Seuran kevätkokous on samalla virallinen vuosikokous ja se järjestetään yleensä huhtikuun aikana. Kokouksiin liittyvät asiakirjat ohessa:
Syksy 2016 kutsu esityslista
Kevät 2014 kutsu esityslista vuosikertomus toimintasuunnitelma
Kevät 2013 kutsu esityslista pöytäkirja vuosikertomus toimintasuunnitelma
Syksy 2012 kutsu esityslista pöytäkirja
Kevät 2012 kutsu esityslista pöytäkirja vuosikertomus toimintasuunnitelma
Syksy 2011 kutsu esityslista pöytäkirja
Kevät 2011 kutsu esityslista pöytäkirja vuosikertomus toimintasuunnitelma
Syksy 2010 kutsu esityslista pöytäkirja
Kevät 2010 kutsu esityslista pöytäkirja vuosikertomus toimintasuunnitelma
Syksy 2009 kutsu esityslista pöytäkirja

Edustukset

Yksi seuran hallituksen jäsenistä toimii seuran virallisena edustajana Tieteellisten seurain valtuuskunnassa ja toimii näin suomalaisena tiedevaikuttajana. Tällä hetkellä seuran edustajana TSV:ssä toimii seuran puheenjohtaja Markus Koskela. Seuralla on jäsenmääräänsä vastaava edustajisto kansainvälisen katto-organisaationsa, IAPR:n, virallisissa kokouksissa. Tällä hetkellä seuralla on kaksi virallista edustajaa, prof. Janne Heikkilä sekä prof. Heikki Kälviäinen.spacer
Ajankohtaista

12-14.6.2017
20th Scandinavian Conference on Image Analysis, Tromssa. Artikkelien deadline: 9.1.2017. Lisätietoja

13.12.2016
Seuran vuosikokous. Hotelli Lasaretti, Oulu. Lisätietoja

4.-8.12.2016
23rd International Conference on Pattern Recognition. Cancun, Meksiko. Lisätietoja

Kaikki uutiset
IAPR

webmaster